0513-35593531

مشهد - ابتدای جاده شاندیز - مقابل مدرس 11 - تالار آندریا

Top

قوانین و مقررات

تالار آندریا

قوانین و مقررات

ضمن عرض تبریک نظر صاحبان مجالس را پس از انعقاد قرارداد به نکات ذیل جلب مینماییم:

– در پایان مجلس دو کارتن موزی از انواع میوه ها و دو جعبه شیرینی تحویل صاحب مجلس میشود.
– پس از پذیرایی کامل در صورتی که غذای مازاد وجود داشته باشد تحویل صاحب مجلس میگردد, به شرط آنکه صاحب مراسم ظرف مناسب همراه داشته باشند.
لازم به ذکر اینکه برای پرسنل تالار نیز از منوی مجلس سفارش غذا داده می شود.
– گل ها , بستنی , آب میوه , نوشیدنی و سایر اقلام مصرفی و غیر مصرفی کلا متعلق به تالار بوده و به میهمانان و صاحبان مجالس تحویل نمیشود.
– بدلیل عدم امکان نصب دوربین در بسیاری از فضاها و ازدهام جمعیت، امکان کنترل وسایل میهمانان توسط تالار وجود ندارد لذا صاحبان مجالس میبایست به کلیه میهمانان در خصوص محافظت کامل اشیاء قیمتی و سایر وسایل خود توصیه های لازم را بنمایند.
– آخرین تغییرات در قرار داد تا ده روز قبل از تاریخ مراسم بایستی توسط صاحب مراسم صورت پذیرد در صورتی که بر اثر تغییرات تعداد میهمان در قرارداد کمتر از ۴۰۰ نفر بشود پرداختی ورودی الزامی است.
– کلیه تغییرات و اطلاعات از طریق صاحب مجلس که در قرارداد مشخص شده بایستی بصورت مکتوب درخواست شود و پس از تایید کتبی تالار لازم الاجراست.
– در صورت نیاز به بازدید سالن قبل از سرو غذا بایستی از قبل به تالار اعلام گردد تا هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
– امکان برگزاری مجلس مختلط در این تالار وجود ندارد و در صورت حضور آقایان در سالن خانم ها موزیک و سرودهی قطع میشود.
– هزینه کودکان دو تا شش سال بصورت نیمه بها محاسبه شده و بیشتر از شش سال تمام بها محاسبه میشود.
– صاحب مجلس بایستی تعداد خانم ها و آقایان دعوت شده را جدگانه و به تفکیک جنسیت از ده روز قبل بصورت مکتوب به تالار اعلام نماید.
– تالار فقط نسبت به تعداد افراد مشخص شده در قرارداد متعهد به پذیرایی است لذا در صورتی که تعداد میهمان بیشتر باشد تا جایی که امکان پذیرایی وجود داشته باشد بایستی هزینه آن برابر نرخ مندرج قرارداد در همان شب پرداخت نمایند . در صورت اختلاف بیشتر از تدارکات پیش بینی شده ، گرچه تالار تعهدی ندارد ولی در جهت تامین غذا از بیرون با تامین هزینه هر نفر بر اساس نرخ مندرج در قرارداد اقدام مینماید.
– تالار از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در اختیار صاحب مجلس است سایر روزها وصبح روز مجلس امکان سرویس دهی تهیه عکس و فیلم و غیره نمیباشد.
– صندلی های قسمت آقایان و خانم ها دقیقا به تعداد میهمانان اعلام شده چیدمان میشود لذا برای میهمانان اضافی صندلی و میز در نظر گرفته نشده است.
– گروه فیلم برداری و سایر گروهها جز میهمانان هستند و بایستی در آمار اعلام شده توسط صاحبان مجالس لحاظ گردند.
– قبل از تسویه حساب کامل امکان تحویل قرارداد به صاحب مجلس وجود ندارد.
– در صورت عدم پرداخت تعهدات صاحب مراسم در زمانهای مشخص شده تالار میتواند قرارداد رایکطرف فسخ نموده و ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد و بنا به تشخیص خود کسر نماید.

اجرای برنامه های فوق العاده مانند تردستی و گروههای سنتی و غیر پس از ارائه مجوز قانونی گروهها و تایید تالار امکان پذیر است در غیر اینصورت امکان اجرای این برنامه ها وجود ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بفرستید