0513-35593531

مشهد - ابتدای جاده شاندیز - مقابل مدرس 11 - تالار آندریا

Top
تالار آندریا

افتخارات

از بزرگترین افتخارات این مجموعه رضایت ۹۹ درصدی میهمانان سنوات گذشته بوده است که خوشبختانه این رضایتمندی کماکان ادامه دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بفرستید