0513-35593531

مشهد - ابتدای جاده شاندیز - مقابل مدرس 11 - تالار آندریا

Top

تاریخچه تالار آندریا

تاریخچه تالار آندریا

این تالار در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است و در سال ۱۳۹۰ فاز دوم آن به مجموعه اضافه شده و خوشبختانه از سال ۹۰ تا کنون بعنوان تالار برتر استان همه ساله انتخاب شده است و در سال ۹۵ فاز دوم تجهیز و توسعه آن انجام شد تا بتواند همراه بعنوان رهبر تالارهای استان جلودار این صنف باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بفرستید